Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Demeter Lajos (összeáll.): Könyvek az időben – A Kaszinótól a Bod Péter Megyei Könyvtárig

Demeter Lajos (összeáll.): Könyvek az időben – A Kaszinótól a Bod Péter Megyei Könyvtárig

Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2012.

A kiadvány rövid könyvtártörténeti áttekintés, amely névadónk, Bod Péter háromszázadik születésnapjára jelent meg 2012 februárjában. Lapjain felmértük, a jelenleg rendelkezésünkre álló források függvényében, honnan indult el a sepsiszentgyörgyi könyvtár-ügy és hogyan jutott el napjainkig. Természetesen nem kizárólag sepsiszentgyörgyi könyvtárakról esik szó a szövegben, hiszen a város megyeszékhely, illetve könyvtárunk ma is egyaránt Háromszéké és Sepsiszentgyörgyé, tehát helyenként utalunk a régióra. Ugyanakkor lényegi vonásaiban megrajzoljuk a Bod Péter Megyei Könyvtár mai arcképét, bemutatva sommásan intézményünket. Cseppekből a tengert – mondhatnánk munkamódszerünkről, jelezve ugyanakkor: a kiadvány a Tékák az időben címmel 2012 decemberében megjelent, alaposabb könyvtártörténeti munka előfutárának, mondhatni, kronológiájának és gerincének tekinthető.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve