Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Demeter Lajos (összeáll.): Tékák az időben - Sepsiszentgyörgyi könyvtárak, a Kaszinótól a Bod Péter Megyei Könyvtárig

Demeter Lajos (összeáll.): Tékák az időben - Sepsiszentgyörgyi könyvtárak, a Kaszinótól a Bod Péter Megyei Könyvtárig

Bod Péter Megyei Könyvtár - Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2012.

A könyv azt méri fel, honnan indult el Sepsiszentgyörgyön a közkönyvtár mint kulturális intézmény, és hogyan, milyen formában jutott el napjainkig. Ily módon, érthetően, sepsiszentgyörgyi könyvtárakról és történetükről esik szó benne, csak helyenként utalunk a régióra. Ugyanakkor lényegi vonásaiban a Kovászna Megyei Könyvtár életútja, illetve mai utódjának, a Bod Péter Megyei Könyvtárnak az „arcképe” rajzolódik meg a kötetben, amely sommásan bemutatja intézményünket, alapszolgáltatásait, főbb jellemzőit és törekvéseit. Szerkezete a témájára vonatkozó történések, fejlemények, fordulatok időrendjét követi. Egyszerre olvasmányosnak és adatközlőnek szánt munka, célja az is, hogy megalapozza az intézményünk történetére vonatkozó vizsgálódást, kutatást.

A kötet megjelenése tisztelgés névadónk, a tudós lelkipásztor, Bod Péter (1712–1769) emléke előtt is, akinek számos maradandó megállapítása közül egyiket – „A tudomány hogy hasznos? Ha mással közlöd: ha titkolod, nem sokat ér.” – nemcsak könyvünkre, hanem mindennapi könyvtári munkánkra nézve is mérvadónak tekintjük, hiszen a könyvnek, az olvasásnak, a szellemi informálódásnak és az ezeket biztosító (köz)könyvtáraknak minden korban valódi tétjük, igazi hasznuk van, egyéni és közösségi léptékben egyaránt.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve