Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Erdély: tény és fikció - A Mentor Könyvkiadó estje

2014.12.18., csütörtök 18:00

Csütörtökön, 2014. december 18-án, 18 órától könyvtárunk Gábor Áron terme lesz a helyszíne a marosvásárhelyi Mentor Könyvkiadó Erdély: tény és fikció című közönségtalálkozójának.

Meghívottak: Pál-Antal Sándor történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (Marosvásárhely); Sebestyén Mihály történész, író, a Teleki–Bolyai Könyvtár nyugalmazott igazgatója (Marosvásárhely); Bogdán László költő, prózaíró, publicista (Sepsiszentgyörgy).

Beszélgetőtársuk Káli Király István író, a Mentor Könyvkiadó vezetője. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Az esten a következő könyveket mutatják be a meghívottak:

Pál-Antal Sándor: Történelmi szimbólumaink. Székelyföldi pecsétek (2014)

(A könyv bemutatásában közreműködik Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus.)

Sebestyén Mihály (összeáll.): Időtár IV. – Marosvásárhely történeti kronológiája 1945–1989(2014)

Vaszilij Bogdanov (Bogdán László): A végzet kirakós játékai (versek, 2013)

Váradi B. László: Emlős-viselkedéstani jegyzetek (novellák, 2013).

A kötetekről, röviden:

Történelmi szimbólumaink. Székelyföldi pecsétek

A hiánypótló kézikönyvben először kerül nyilvánosságra, összefoglaló jelleggel rendszerezve, a székelyföldi címeres pecsétek, pecsétrajzok vagy pecsétlenyomatok egész sora. A szerző részletesen tárgyalja a székely nemzet, a székely székek és a többi székelyföldi helyhatósági, egyházi, iskolai és kézműipari intézmények pecsétjeit. Ezzel párhuzamosan nyomon követi a fontosabb intézmények pecséthasználati gyakorlatát, azok bevezetésének és használatának folyamatát a kezdetektől 1918-ig, az impériumváltásig, különös figyelmet fordítva az azokon található jelképekre. A pecséttörténeti fejezetek mellett részletes pecsétleírást is készített a kötetet kiegészítő, 144 oldalas albumban található 850 színes pecsét-reprodukcióhoz.

Időtár IV. – Marosvásárhely történeti kronológiája 1945–1989

A sorozat negyedik kötetében az érdeklődő megismerkedhet azzal az írásban fennmaradt régi erdélyi magyar várossal, amelynek (vélt vagy valós) sorsát szándékozik bemutatni a kiadó – az 1945-tel kezdődő „új világ”, „új szelek”, új „reménységek”, nagy változások és nagy csalódások korát követve nyomon abban a formában, ahogyan az olvasó, a felhasználó (kutató, érdeklődő, diák, lokálpatrióta) megszokhatta az előző időtárakban. Marosvásárhely a címben jelzett 45 évének kutatása, értékelése, az események feltárása, a dokumentumok közzététele és szakmai „felélése” még alig kezdődött el. A levéltárak elméletileg feltárultak, felszabadultak részben, de az objektív (titkosítási idő) és szubjektív (gyarlóság, félelem, bürokrácia) akadályok a folyamatot lassítják, nehézkessé teszik. Az olvasó így – bár a szerző valamiféle teljességre törekszik – hiányolhat eseményeket, általa ismert, megélt történéseket, neveket. Ám ennek elérése – tekintve a korszak dokumentumainak kétes hitelességét – ma még lehetetlen. A könyv mégis mindenki számára érdekfeszítő olvasmány.

A végzet kirakós játékai

Bogdán László sziporkázó fantáziájára, de egyben tényismereteire is vall az a csodálatraméltó változatosság, ahogyan egy 20. század eleji orosz költő tudatából, érzelemvilágából kiszólva ábrázolja mindazt, ami egyidőben az orosz korszellemre és Európa nyitottabb világára is jellemző.

Emlős-viselkedéstani jegyzetek

Az 1946-ban született, idén elhunyt szerző novelláskötetében a helyszínek is, a szereplők is a perifériához tartoznak: magányos utazók, világtól elvonult lázadók, az állatok pártján álló vadászok, igen gyakran kóbor állatok. Az írások látszólag állattörténetek, ám miközben igen beható módon megismerkedünk a medvék, a kutyák, a vidrák szokásaival, leginkább az állatokra vadászó vagy az állatokat védelmező emberek kerülnek előtérbe, és érzéseik a világban megtapasztalható idegenségről, mostohaságról, illetve a reményről, hogy valahol mégis otthonra lelünk. Az a típusú próza ez, amely a világ és az ember harcában a világ pártján áll, mert a világot tartja az ember édes hazájának.

A rendezvényen a Mentor kiadó bemutatásra kerülő és más könyvei kedvezményes áron vásárolhatók meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajtóvisszhang:

Tény és fikció (Mentor-est Sepsiszentgyörgyön)
Mentor-est a könyvtárban

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve