Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Keresztöltés: kettős könyvbemutató a könyvtárban

2015.01.21., szerda 17:00

Szerdán, 2015. január 21-én, 17 órától kettős könyvbemutató színhelye lesz Bod Péter Megyei Könyvtár olvasóterme. A közönség elé kerülő könyvek szerzői a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának oktatói.

Dr. Pieldner Judit Az értelmezés ideje című, irodalomkritikákat, tanulmányokat tartalmazó kötetét bemutatja Dr. Tapodi Zsuzsa irodalomkutató, a Humántudományok Tanszék egyetemi docense.

„Dolgozó nőként Pieldner Judit magán- és közéleti szerepeinek határait feszegeti napi rendszerességgel. Csoda-e, ha elemzéseinek kulcskérdése a határ és az identitás problematikája. (...) A kritikus, az irodalomkutató, a professzionális olvasó óhatatlanul saját helyzetére is reflektál, amikor a határhelyzetek, társadalmi szerepek (nőíró, székely, határon túli) és a belőlük fakadó identitás-problémák viszonyrendszerében értelmezi a szövegeket. Természetesen, a könyvben uralkodó beszédpozíció az irodalomkritikusé. Az elemzett textusokban megnyilatkozó „erdélyiség” vagy „nőiség” felé az irodalom horizontja felől közelít, az érdekli, hogy egyrészt találunk-e bizonyítékot a szövegek retorikájában arra, hogy nő a szerző, másrészt másként olvasódnak-e ezen szövegek, ha tudjuk, hogy nő a szerző. (...) Pieldner Judit tájékozódása interdiszciplináris jellegű: nemcsak a társadalmi, politikai, szociálpszichológiai kérdéseket érinti az irodalmi szövegekben megnyilvánuló határokat tanulmányozva, hanem a különböző művészeti ágak határait – határátlépéseit is. (...) Az értelmezés ideje kapóra jön minden olyan olvasó számára, akit érdekelnek napjaink művészeti megnyilvánulásai. A pontos fogalomhasználat, világos stílus, értékes következtetések segíteni fogják a megértésben.” – olvashatjuk a könyvről a Korunk 2014. decemberi számában, Tapodi Zsuzsa recenziójában.

Dr. Tapodi Zsuzsa Szövegek szövete című irodalomtörténeti tanulmánykötetét bemutatja Dr. Pieldner Judit irodalomkutató, a Humántudományok Tanszék egyetemi adjunktusa.

„A kötetbe foglalt írások más szövegekről szólnak, létrehozójuk nézőpontja egy – más nyelveken is értő, de önmagát elsősorban erdélyi magyarként meghatározó – hivatásos olvasóé, aki foglalkozása révén napi kapcsolatban áll az írott textusok világával. A legtágabb értelmezői körbe az oktatómunka kapcsán született világirodalmi témájú szövegek tartoznak. Ezek az ókortól a középkoron, barokkon és klasszicizmuson át figyelik egy-egy választott motívum útját, többségük azonban a kortárs irodalomhoz kapcsolódik.

Az imagológiai tanulmányokban megjelenő regionális horizont, a kelet-európai irodalmak és kultúrák kapcsolatának tanulmányozása természetes következménye a kisebbségi helyzetnek. Az identitáskonstrukciók megjelenítése ugyanakkor a „posztmodern állapot” és irodalom mibenlétről nyújt információt, segíthet saját jelenünk megismerésében, akárcsak a kötetet záró írások, amelyek a közelmúlt erdélyi irodalmának jelenségeire reflektálnak.” - áll a könyv hátlapján.

A rendezvény házigazdája: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajtóvisszhang:

Dr. Tapodi Zsuzsa és dr. Pieldner Judit: Keresztöltésben
Keresztöltés (Könyvbemutató)
Sok diák ír verset, novellát

(Fotók: Albert Levente, BPMK)

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve