Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Kisebbség és többség az élet színpadán - Zenés Kriterion-est

2013.05.14., kedd 18:00

A IV. Székelyföld Napok (2013. május 10–17.) keretében, Kisebbség és többség az élet színpadán címmel a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó zenés estjére kerül sor 2013. május 14-én, kedden 18 órától könyvtárunk Gábor Áron termében.

Az est programja:

18,00 órakor: Nóvé Béla budapesti történész Hivatása: kisebbségmentő. Pásint Ödön életpályája (2012) című könyvének bemutatója, a szerző jelenlétében. A könyvet ismerteti: H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója.

18,30 órakor: A sepsiszentgyörgyi Cantabile trió hangversenye: Babos Szélyes Margit(szoprán), Könczey Kinga (fuvola), Krecht Emese (zongora).

19,00 órakor: Székely Szabó Zoltán Egy nemzedék három felvonásban. Erdélyi magyar színészek tegnapelőtt, tegnap és ma (2012) című könyvének bemutatója, a szerző jelenlétében. A könyvet ismerteti: Bogdán László író, a pályatársak részéről a kötetet méltatja: László Károly színművész.

A helyszínen kedvezményes vásárlásra van lehetőség a Kriterion által az elmúlt egy év során kiadott könyvekből.

A Cantabile Trió 2002 decemberében alakult a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum tanáraiból. A trió eddig a Szent György Napokon szerepelt 2003-ban, 2004-ben, 2007-ben és 2012-ben. A repertoárjukban szereplő művek egy részét nem eredeti változatban játsszák, hanem áthangszerelik, mivel nagyon ritka a zeneirodalomban az olyan mű, amelyet ének - fuvola - zongora együttesre írtak. A trió előadásain a barokktól a 20. századig minden zenetörténeti korszakból megszólalnak remekművek.

Műsoron:
Beethoven - Ír dalok: Farewell Bliss and Farewell Nancy (Isten veled, gyönyör és Nancy!), They bid me slight my Dermot dear (Nem értékeltek, Dermot drágám), The parting kiss (A búcsúcsók), walesi dal.
Mozart-ária: Wie du rufs mich (Ahogy te szólítasz)
F. Mendelssohn-duettek: Hogy legyek boldog és vidám?; Nyári mező; A vándormadár búcsúja; A gyöngyvirágok bálja; Egy szót keres izzó szívem.

Nóvé Béla kötetének ajánlója:

Pásint Ödön (1900-1950) életútját máig két nagy kérdőjel keretezi: születése és halála legendák övezte rejtélye. Az előbbiről legyen elég itt csak annyi, hogy az egykori bennfentes szóbeszéd szerint nem csupán Bethlen István miniszterelnök személyi titkára volt, hanem negyedik (sorrendben első) fia is, egy erdélyi unitárius papnétól született „szerelemgyereke" – az utóbbiról pedig, hogy családja, barátai szerint az ÁVH sorozatos zaklatása hajszolta öngyilkosságba. Ám további kutatásra ösztönöz az is, hogy szerepéről, személyes vállalásairól a kortársi emlékezet jóval többet sejtet, mint a gyéren fennmaradt, jobbára semmitmondó iratok. Okkal gyanítható hát, hogy informális hatóköre messze túlterjedt hivatali beosztásán egy sor kényes, különös diszkréciót igénylő ügyben.

E mostani pályakép-rekonstrukciót kettős szándék vezérli. Egyrészt, hogy forrásközelből vizsgálja, valóban így volt-e, másrészt, hogy Pásint kiterjedt kapcsolatai révén egyúttal felidézze a trianoni „elsodort nemzedék” megannyi érdemes alakját – főként a „hivatásos kisebbségmentők” egyéni tragédiákban bővelkedő sorsrepertoárját.

Székely Szabó Zoltán könyvének bevezetőjéből:

Íme az én erdélyi magyar színésznemzedékem! Pontosabban: annak egy része. Ezekkel a „fiúkkal-lányokkal“ kellett volna megöregednem. A színpadon. Többen évfolyamtársaim voltak Marosvásárhelyen az akkori Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben. Ma is vannak közöttük cimboráim, sőt, barátaim, néhányukkal többé-kevésbé rendszeresen találkozom. No meg olyanokkal is, akik – bár itt volna a helyük – nincsenek, mert nem lehetnek benne ebben a könyvben. Nem lehetnek benne, mert a ’86-os Bécsben maradásommal megszakadt a hajdani Ifjúmunkás-beli interjúsorozatom. Akkoriban, szocialista tervszerűen haladva, figyelve a férfi−nő egyensúlyra, a korabeli hat magyar társulat fiatal művészeinek arányos megosztású szerepeltetésére, 32+1 beszélgetést sikerült megjelentetnem Székely Tamás álnéven. A +1 csevegés velem történt, Gergely Tamás, a népszerű ifjúsági lap szerkesztője ejtette meg.

Idő és rendszer múltával a társaság nyomába eredtem, egy hölgy és egy fiatalember kivételével utol is értem mindenkit, és folytattam a faggatózást. ... 1994-ben kötet lett a „kihallgatási” menetek eredménye: Egy nemzedék − két felvonásban.

És most itt van a teljes darab – három felvonásban. Műfaja? Egy biztos: nem víg játék az élettel. Már csak azért sem, mert az előző két részben fellépők közül „igazoltan” hiányzik három művész: Hunyadi László volt évfolyamtársam, Nemes Péter volt cimborám, E. Szabó Lajos volt kollégám és barátom. A harmadik felvonásbeli megidézésük legyen képzeletbeli koszorú a sírjukra.”

A kötetben szereplő interjúalanyok: Ács Tibor, Balázs Éva, Bálint Péter, Czegő Teréz, Dálnoky Zsóka, Debreczi Kálmán, Dukász Péter − Szász Enikő, Fábián Enikő, Fülöp Zoltán, Györffy András, Hajdu Géza, Hunyadi László, Kárp György, Kovács Katalin, László Zoltán, Márton Árpád, Méhes Kati, Nászta Katalin, Nemes Péter, Parászka Miklós, Rozsnyai Júlia, Sata Árpád, Simon Gábor, E. Szabó Lajos, (Székely) Szabó Zoltán, Szélyes Ferenc, Tatai Sándor, Tompa Gábor, Zalányi Gyula.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nóvé Béla könyvének bemutatójára, a szerző jelenlétében, Kézdivásárhelyen is sor kerül, 2013. május 15-én, szerdán 18 órától az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. Házigazda: Dimény Erika.

Sajtóvisszhang:
Kisebbségmentő pályakép színészportrékkal
Élete rólunk is szól - Pásint Ödön háromszéki kapcsolatai

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve