Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Könyvbemutató - Kárpátországi téridő

A Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című kötet ötletgazdája Galbács Pál, szerkesztette Szekeres Attila.
A 2021-ben megjelent két előző könyv – Gúnyhatár. Léphaft-karikatúrák körülírva (szerk. Ambrus Attila) és Múltból jövendőt. Történelem hazulról (szerk. Szekeres Attila) – sikerén felbuzdulva a SZMÚE újabb fába vágta fejszéjét. Ismét országhatárok által szétszabdalt magyarságunkat képviselő, illetve óceánokon túlra sodort kollégákat kértek fel a közreműködésre. Azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy magyarságunk egy-egy kiemelkedő képviselőjéhez, történelmünk, kultúránk valamely jelentős személyiségéhez találjanak egy olyan csatlakozási módot, amiből kiderül, hogy közvetve vagy közvetlenül felvették vele a kapcsolatot.
A kötet szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is.
A könyvben „megszólal” Bolyai János matematikatudós, Latinovits Zoltán színészóriás, egy nem mindennapi kisiparos, a magyarság ügyét önzetlenül szolgáló Szabó Béni brassói szűcsmester, Nagy Imre zsögödi festőművész, Sövér Elek gyergyóalfalvi festő, Keöpeczi Sebestyén József címerművész, heraldikus, Bartók Béla, Domokos Pál Péter, Jagamas János néprajzkutató, Pataky Kálmán operaénekes, egy sor irodalmár – Petőfi Sándor, Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő, Szabó Magda, Kányádi Sándor, Móra Ferenc, Bözödi György, utóbbi kettő a történelemben is igen jártas –, s hozzájuk csatlakozik László Gyula régész. Megjelenik továbbá Heltai Gáspár reformátor, nyomdász és Szenczi Molnár Albert református lelkész, nyelvújító, a történelmi személyiségek közül Apafi Mihály fejedelem, de előbukkan Bocskai István, Vajk, azaz Szent István és Gizella királyné is, gróf Hadik András és Görgei Artúr hadvezér, Gábor Áron 1848-as ágyúöntő, tüzér hős, továbbá két, a korszakhoz köthető és egy későbbi politikus, Kossuth Lajos, Széchenyi István, valamint Esterházy János, és végül, de nem utolsósorban, a legnagyobb székely, Orbán Balázs.
A bemutatón a kötet több társszerzője is részt vesz, a helybelieken (Csinta Samu, Fekete Réka, Ferencz Csaba, Galbács Pál, Hecser László, Kuti János, László Zsuzsa, Schaffhauser Ildikó, Szekeres Attila, Váry O. Péter) kívül Balázs János (Oklánd), Csermák Zoltán (Budapest), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Józsa Erika (Sidney), Sarány István (Csíkszereda), Simonffy Katalin (Marosvásárhely).

A rendezvényen kapható lesz a SZMÚE két előbbi kötete is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényen!

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve