Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Könyvbemutató – Czegő Zoltán: Katonabogár

2017.06.22., csütörtök 18:00

Czegő Zoltán sepsiszentgyörgyi író, költő, publicista Katonabogár című regényének bemutatójára kerül sor 2017. június 22-én, csütörtökön 18 órától könyvtárunk Gábor Áron termében. A szerző beszélgetőtársa Lövétei Lázár László költő, műfordító, a kötetet megjelentető csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal vezetője, valamint Molnár Vilmos író, a kötet szerkesztője lesz, házigazda Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Versei és publicisztikai írásai mellett Czegő Zoltán regényeket 1988 után, Magyarországra való kitelepülését követően kezdett írni. 2010-ben hazatért Sepsiszentgyörgyre, a Katonabogárcímű regényét már itt fejezte be. Ezt követően is több könyve jelent meg: Éjféltől virágig. Antinapló (Profiton, Kézdivásárhely, 2012); Kegyelmi idő. Versek imamalomra (Hungarovox, Budapest, 2012); A templomok lázadása. Új versek (Sepsiszentgyörgy, 2013); Két tenyérben(Artprinter, Sepsiszentgyörgy, 2015).

A Katonabogár először 2011-ben jelent meg a csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadónál, az ezúttal bemutatásra kerülő kiadás pedig szintén Csíkszererdában, a Székely Könyvtársorozatban látott napvilágot.

A könyvről:

Balladaregény és regényballada. Szerves epikai mű, amelynek nyelvében, stílusában eleven líra lüktet, ami nem idegen a szerző eddigi regényeitől sem. Két falu drámai története egy abszurd, imaginárius Hatóság által meghatározva. S mindennek során ágazik-bogazik szerelem, hit és babona, egyetlen eleven rendszerében a hagyományos életnek. Ugyanakkor jelen van az együttgondolkodás az egyetlen életért, az egyetlen Bölcsőért.

Molnár Vilmos, a kötet szerkesztője így ír róla: „A történet nem valamely konkrét történelmi időben zajlik, ez egyfajta időtlenséget, örökérvényűséget biztosít a regénynek. S mégis, bár a falu férfilakosságával megesetteket nem lehet pontosan kötni egy adott történelmi eseményhez, nyilvánvaló, hogy a XX. századról van szó, arról a korról, amelyben a különféle ideológiák nevében a társadalommal kísérletezgető Hatalom a legnagyobb romlást hozta a székely faluközösségekre.”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajtóvisszhang:

A székely falu regénye

Regényt kellett írni


Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve