Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Közelképben 1990 márciusa és a székelyföldi vasút

2013.07.27., szombat 19:00

László Márton és Novák Csaba Zoltán A szabadság terhe. Marosvásárhely 1990 március 16–21. című munkájáról Tóth-Bartos András történész beszél az érdeklődőknek, az egyik szerző, Novák Csaba Zoltán jelenlétében.

A kötet célja az eddigi források alapján összegezni, módszertani keretbe helyezni a Marosvásárhelyen 1990 márciusában történteket. A szerzők elsősorban az események történeti kontextusba helyezésére, ok–okozati összefüggéseinek feltárására törekedtek.

A szerzőkkel készült interjú IDE KATTINTVA olvasható.

Gidó Csaba Vasszekér és mozdonygőz. A székelyföldi vasút története (1868–1915)című könyvét Nagy Botond történész, levéltáros mutatja be, a szerző jelenlétében.

A 19. század egyik legjelentősebb technikai találmánya a gőzmozdony. A székelyföldi társadalom a vasúttól remélte gazdasági, társadalmi problémáinak megoldását, periférikus helyzetének megszűnését, a magyarországi infrastrukturális hálózatba való integrációját. A mai székelyföldi vasúthálózat 1868–1915 között épült ki. A székely vasútvonalak rövid szakaszokban, időbeni eltolódással és hiányosan készültek el. A könyv végigkíséri ezeknek az építéstörténetét, ugyanakkor bemutatja a vasútépítés, majd a vasútforgalom gazdasági, társadalmi, morfológiai és kulturális hatását is.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Sajtóvisszhang:
A konfliktushoz vezető út
Okok és összefüggések
A székelyföldi vasút története

Fotók: Henning János

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve