Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Magyar nyelvű online szakirodalom és közművelődési források érhetők el a Bod Péter Megyei Könyvtárban

2019.07.11., csütörtök 14:36

Több mint ötezer magyar nyelvű szakirodalmi és közművelődési e-könyv érhető el könyvtárunkban, a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium által határon túli kulturális intézményeknek nyújtott teljeskörű támogatásnak köszönhetően. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program által a következő kilenc online platform adatbázisa vált elérhetővé kutatók, diákok, olvasók számára: Akadémiai Kiadó, Kronosz Kiadó, L’Harmattan Kiadó, Mentor Kiadó, Osiris Kiadó, Szaktudás Kiadó, Tinta Könyvkiadó és Typotex Kiadó, illetve az Arcanum Digitális Tudománytár. Az adatbázisokat az interneten könyvtárunkban, helyben lehet tanulmányozni.

Az online platformok rövid ismertetője:

1. Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása (MeRSZ):
• magyar nyelvű tudományos alapművek, összefoglaló kézikönyvek, felsőoktatási tankönyvek elektronikus gyűjteménye
• az Akadémiai Kiadó 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirata. A kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget a tudósok számára legfrissebb eredményeik publikálására. Az új folyóiratfüzetek már hetekkel a nyomdai megjelenés előtt olvashatók online formában.
- kiemelten kezelt tudományágak és témakörök: irodalomtörténet és irodalomtudomány, filológia, bibliográfiai munkák, görög és római klasszikusok műveiből készült fordítások, orientalisztika, néprajz, művészettörténet, zenetörténet, történeti munkák, régészet, bölcseleti művek, pedagógia, pszichológia, állam- és jogtudományok, közgazdaság-tudomány, matematika, csillagászat, kémia, földtudományok, műszaki tudományok, biológia, orvostudomány, agrártudomány.
• a kiadószótárai a szotar.net adatbázisban: angol, német, francia, holland, olasz, orosz, spanyol szótárak és szakszótárak teljes szócikkanyaga. A keresőfelületen egyszerre több szótár anyagában lehet keresni.

2. Kronosz Kiadó:
• fő profilja a korszerű történelmi és társadalomtudományi szakkönyvek és a színvonalas várostörténeti kiadványok megjelentetése
• művészettörténeti, irodalomtörténeti és egyéb ismeretterjesztő kiadványok
• SZILUETT-sorozat: korszerű történelmi életrajzok.

3. L’Harmattan Digitális Adatbázis:
• 1500 könyv, mintegy 10 000 könyvfejezet, 390 000 teljes körűen kereshető, digitalizált könyvoldal
• a könyvkiadó arra törekszik, hogy a felsőoktatást, a kutatói szférát és az ismeretterjesztő irodalom iránt érdeklődő olvasók körét folyamatosan naprakész tudományos tartalommal lássa el.

4. Osiris Kiadó:
• az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

5. Szaktudás Kiadó:
• több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyv, komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóknak írt szakkönyvek.

6. SzóTudásTár:
• az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára érhető el (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája).

7. Typotex Kiadó:
• több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadvány: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

8. Arcanum Digitális Tudománytár:
• több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel
• a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása.

9. Mentor Kiadó:
• kiadványai elérhetők az Arcanum Digitális Tudománytár felületén

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve