Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Megvannak a csernátoni olvasó- és kézművestábor résztvevői

Szárnyas bocs és lázadó szalmabábuk

A fenti címmel szervezett, hatodik alkalommal, műveltségi és kreativitási vetélkedőt 5–8. osztályos háromszéki diákoknak a csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár.

A 2018. június 9-én, szombaton a társszervező múzeumban lezajlott, a résztvevőknek ezúttal is egésznapos programot kínáló rendezvény középpontjában idén kerek évfordulós magyar írók, költők munkássága állt, akik ifjúsági vagy ma akként is olvasható irodalmat is írtak, közöltek (Janikovszky Éva, Karinthy Frigyes, Lengyel Balázs, Páskándi Géza, Rejtő Jenő, Szilágyi Domokos és mások), így a vetélkedő feladatanyaga az ő műveiken alapult.

A május elején közzétett vetélkedő-felhívásra 25 háromfős csapat jelentkezett a megye nyolc településének (Csernáton, Kézdivásárhely, Kovászna, Ozsdola, Sepsikőröspatak, Sepsiszentgyörgy, Uzon, Zabola) tizenegy iskolájából, a részvételi szándékukat jelző diákok között ezúttal számottevőbb volt az 5. és 6. osztályosok aránya, örvendetes jelzésként a szervezők számára, a vetélkedő távlati utánpótlásának tekintetében.

Objektív okok miatt 23 csapat, azaz 69 diák érkezett a vetélkedő helyszínére és méretkezett meg egymással, hogy kiderüljön a végén: kik vesznek részt a két intézmény 2018. július 18. és 22. között sorra kerülő, csernátoni olvasó- és kézműves jutalomtáborában. A csapatokat több felkészítő tanár vagy a jelentkezésben, felkészülésben segítő szülő kísérte el: Bartalis Irma és László Ildikó Kézdivásárhelyről, Benedek Mónika Ozsdoláról, Csere Gyöngyvér és Veress Erzsébet Uzonból, Domokos Judit, Fülöp Anna, Incze Melinda és Tókos Ibolya Sepsiszentgyörgyről, Finta Iringó Zaboláról, Jeszenovics Mária Kovásznáról, Kinda Szende-Enikő Sepsikőröspatakról, Pakó Márta Csernátonból.

A diákok a nap első felében két fordulóba osztva mérkőztek meg egymással a múzeum patinás főépületében, a Damokos-kúriában. Frappánsan bemutatkoztak, indokolva a csapatnév-választást is, esetenként kisvideó vetítésével; szövegértelmezési és -alkotási feladatokat oldottak meg írásban (megfogalmazták többek között, mit jelent számukra ma a szabadság, példákat kerestek olyan, egymást feltételező vagy egymással szervesen összefüggő dolgokra, fogalmakra, mint a kályha és a tűz, a korom és a füst, szólásokat, közmondásokat írtak át humoros kicsengésűre, elmondták véleményüket arról, hogy milyen a jó vagy kevésbé jó író, költő, irodalmi utalásokra, parafrázisokra vadásztak egy megadott szövegben, más befejezést találtak ki egy olvasott szövegnek stb.); villámkérdésekre válaszoltak; megfigyelőkészségüket tették próbára filmrészletek megnézésével és ezekre vonatkozó kérdések megválaszolásával; jelenetet rögtönöztek jellegzetes kamaszkori napi témák kapcsán.

Teljesítményüket háromtagú zsűri értékelte: Kőmíves Noémi magyartanár, Kovászna megyei szaktanfelügyelő, Tóth-Wagner Anikó, a társszervező könyvtár munkatársa, valamint Dimény-Haszmann Árpád, a Székely Hírmondó napilap vezető szerkesztője, költő.

A vetélkedő nyomán, szoros versenyben, a következő csapatok nyerték el a tábori részvételt (a helyezések sorrendjében; a maximális elérhető pontszám a 90 volt):

Leszámolók (Barti Zalán, Lázár Éva, Páll Júlia – Ozsdola, Kun Kocsárd Általános Iskola): 71,32 pont;
Kultúrsokk (Dobri Attila, Fehér Róbert, Kész Zsanett – Uzon, Tatrangi Sándor Általános Iskola): 70,31;
L & L Könyvmolyok (György Kincső, Kádár Noémi, Zöldi Andrea – Sepsiszentgyörgy, Váradi József Általános Iskola): 66,98;
Különböző trió (Balogh Adrienn, Szabó Anna, Szász Hanna Nóra – Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium): 65,99;
Szentgyörgyi srácok (Csata-Bede Gáspár, Nagy-Bagoly Zora, Pakucs-Domokos Karolina – Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium): 65,48;
Egy húron pendülők (Berecki Zalán, Kertész Gergő, Veress Tamás – Kézdivásárhely, Molnár Józsiás Általános Iskola): 64,81;
Könyvvadászok (Bálint Balázs, Roman Teodora, Timár Karolina – Sepsikőröspatak, Kálnoky Ludmilla Általános Iskola): 64,64;
Mesekalandorok (Bán Bella, Dezső Dorottya, Szabó Gabriella – Felsőcsernáton, Bod Péter Általános Iskola): 64,31.

Mindegyik csapat könyvjutalomban részesült, minden versenyző, a felkészítő tanárok és a rendezvényen közreműködők részvételi oklevelet kaptak a szervezőktől, akik a diákokat elkísérők munkáját, hozzájárulását ajándékkönyvvel köszönték meg.

A nap programjában közös ebéd is volt, az alsócsernátoni Enikő Vendégház közreműködésével, a diákok kézműves, bútorfestő műhelyben tevékenykedtek, Haszmann Gabriella irányításával, valamint szabadtéri drámajátékokat játsztak, Hollanda Andrea és Nagy Tímea könyvtárosok vezetésével.

Az eredményhirdetés előtt a jelenlévők Kiss László színművész Karinthy kávéház című előadását nézhették meg, a kézdivásárhelyi Városi Színház Karinthy Frigyes irodalmi karikatúrái nyomán készült, Kolcsár József által rendezett produkcióját.

A szervezői tapasztatalok alapján elmondható, a résztvevők visszajelzései is erre engednek következtetni, hogy maradandó, hasonló részvételekre ösztönző, jó élményekkel távozott minden jelenlévő a tartalmas nap után, amelynek sikere nem lett volna lehetséges elsősorban a részt vevő csapatok, valamint tanáraik, segítőik munkája nélkül. Köszönjük hozzájárulásukat, a zsűri és a közreműködők munkáját, a rendezvény létrejöttében a támogatást pedig a következőknek: Nemzeti Kulturális Alap, Pro Hungaris Alapítvány, Magyar Olvasástársaság, Pont Kiadó (Budapest), Bertis Kft. (Sepsiszentgyörgy), Valvis Holding (Bukarest).

A zsűritagok és a játékvezetők tevékenységéhez, összekötői feladatokat ellátva, Varga Zsuzsa, a rendezvény lebonyolításához pedig, szállítás révén, Bodor Gyula járult hozzá (mindketten a társszervező könyvtár munkatársai). A szervezők munkájának könnyítéséhez egyik korábbi vetélkedő-résztvevő és táborozó, a már középiskolás kézdivásárhelyi Kovács Andrea is hozzájárult, akinek jelenléte és önzetlen segítsége jelzi az évente ismétlődő rendezvények nemzedékeken átívelő közösségépítő és maradandó barátságokat eredményező hatását.

Az esemény gördülékeny menetét a házigazda múzeum munkatársai biztosították.

Dimény-Haszmann Orsolya és Szonda Szabolcs, a vetélkedő játékvezetői

A vetélkedő résztvevői írták - a válogatás IDE KATTINTVA érhető el.


Sajtóvisszhang:

Hatodik alkalommal vetélkedtek

(Fotók: Haszmann Pál Múzeum)

Bővebb fotóválogatást IDE KATTINTVA, könyvtárunk Facebook-oldalán láthatnak.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve