Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Modern könyvtári terek és szolgáltatások - dokumentációs körút

A Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület szakmai látogatást szervezett 2019. november 4. és 7. között a három legmodernebb romániai megyei könyvtárba, a Bod Péter Megyei Könyvtár alkalmazottainak egy része számára. A körút célja jó könyvtári gyakorlatok megismerése az új könyvtári terek és szolgáltatások területén, valamint hasznosítható tapasztalatok gyűjtése volt.

A felkeresett intézmények (Astra Megyei Könyvtár, Nagyszeben; Octavian Goga Megyei Könyvtár, Kolozsvár; Petre Dulfu Megyei Könyvtár, Nagybánya), melyek székhelyeit 2004 és 2007 között adták át, a szolgáltatásoknak megfelelő, speciálisan kialakított, komplex terekben működnek. A helyszínen látottak alapján levonható konklúziókat két csoportba sorolhatjuk: egyrészt azok, amelyek azonnali hatással lehetnek a könyvtári szolgáltatások jobbítására (könyvtári jó gyakorlatok modelljeinek átvétele, mintaprogramok, szervezési modellek stb.) valamint az új könyvtári terek (játszóház, multimédia-terem, kamaszok számára kialakított tér, nonstop vagy hosszabított nyitvatartású olvasóterem) létrehozása esetén bevezetésre kerülő intézkedések.

A Kovászna megyei többnemzetiségű közösség kulturális-információs igényeinek és szükségleteinek kielégítése, valamint a könyvtár és az olvasás iránti érdeklődésének fenntartása állandó kihívást jelent intézményünk és munkaközösségünk számára. Mivel a közkönyvtár fontos szereplő a helyi közösség kulturális igényeinek ellátásában és fejlesztésében, a meglévő szolgáltatások fenntartása és erősítése mellett fel kell zárkóznia a kortárs elvárások szintjére abban az értelemben is, hogy megfelelő tereket biztosít az új szolgáltatásoknak, illetve azzal a céllal, hogy a látogatói, használói a könyvtárat valódi közösségi térként érzékeljék.

Ebben az értelemben a dokumentációs látogatás nagyon hasznos és hatékony volt, mivel követendő példákat és modelleket ismerhettünk meg, de az a meggyőződésünk is erősödött, hogy egyes gyakorlatok, szolgáltatások, amelyeket a Bod Péter Megyei Könyvtár kínál, más közöségekben is életképesek, és alkalmazzák is ezeket.

Ezúton is köszönjük a fogadó megyei könyvtárak minden alkalmazottjának a nyitottságot, ahogyan beszéltek a tevékenységükről, az általuk lebonyolított programokról, a készséget, amellyel megmutatták könyvtáraik minden részlegét, a közönségszolgálati terektől, a könyvraktárakon át, az adminisztratív terekig.

A program az egyesület által megpályázott, Közkönyvtárak kortárs épületekben – jó gyakorlatok a könyvtári szolgáltatások modernizálásában (Nagyszeben, Kolozsvár, Nagybánya) elnevezésű projekt keretében, Kovászna Megye Tanácsának támogatásával valósult meg.

Támogató: Kovászna Megye Tanácsa

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve