Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Propaganda az első világháborúban - Kettős könyvbemutató

2017.05.24., szerda 18:00

Háromszéki TÉT-estek (Tudás – Élmény – Tapasztalat) című rendezvénysorozatunk következő kiadásának meghívottja 2017. május 24-én, szerdán, 18 órától Boka László irodalomtörténész, az Országos Széchényi Könyvtár (OSzK) tudományos igazgatója. Beszélgetőtársa az esten Szonda Szabolcs, könyvtárunk igazgatója.

Az intézményünk Gábor Áron termében sorra kerülő rendezvény két, szervesen összefüggő témájú, az OSzK gondozásában tavaly megjelent könyv bemutatója, amelyeknek vendégünk a társszerkesztője.

A Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban című könyv (OSzK, Budapest, 2016) a nemzeti könyvtár által 2016 januárjában szervezett interdiszciplináris konferencián bemutatott tanulmányokból válogat. A tudományos összejövetel annak a projektnek a keretében zajlott le, amely az első világháború alatti hátországi propagandát és annak időbeli változásait vizsgálta a különböző tudományterületeken, elsődlegesen az OSzK-ban 2015 őszén megnyílt nagykiállítás révén, a Nagy Háború centenáriumának jegyében. A kiadvány különböző tárgyterületek – történettudomány, sajtótörténet, irodalomtörténet, művészettörténet – eredményeit kapcsolja össze, közel harminc írás révén hozza közelképbe a hátországbeli propaganda alakváltozatait.

A Propaganda az I. világháborúban című kötet (OSzK, Budapest, 2016) a nemzeti könyvtár azonos című centenáriumi nagykiállítása (2015. október 16. − 2016. április 9.) anyagának angol–magyar nyelvű katalógusa. Huszonnégy tematikus fejezetbe és a propaganda három nagy területét átfogó bevezető tanulmányba foglalja a tárlat kiváló szaktudással felépített széles panorámáját. Az első világháború volt az a világtörténelmi esemény, amelyben már főszerepet játszott a propaganda. Megkövetelte a közvélemény támogatását, így valamennyi hadban álló ország figyelmet fordított a lakosság hazafias és harcias lelkesedésének fenntartására. Egyetlen kormányzat sem remélhette a győzelmet egy mögötte álló egységes nemzet nélkül, amellyel pedig csak úgy rendelkezhetett, hogy kontrollálni igyekezett az emberek gondolkodását. Az OSzK kiállítása mindenekelőtt erre a radikálisan új jelenségre kívánta ráirányítani a figyelmet, felrajzolva az első világháború magyar propagandájának természetrajzát és alakulásrendjét. Olyan kérdésekre kereste a választ, hogy hogyan működtek a lelkesítés különböző formái a Monarchia magyar felében, milyen technikákkal igyekeztek fenntartani mindezt, s milyen médiumokat használtak ehhez száz évvel ezelőtt; milyen képet közvetített a háborúról a korabeli média, és mi köze volt ennek a harcterek valóságához, illetve voltak-e olyanok, akik ellent mertek mondani a propagandaszólamoknak?

A rendezvényt másnap, 2017. május 25-én, 18 órától a csernátoni Haszmann Pál Múzeum látja vendégül.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Képek a csernátoni rendezvényről, a Haszmann Pál Múzeum jóvoltából, a Facebook-on, IDE KATTINTVA láthatók.

Sajtóvisszhang:

Propaganda

Háborús lenyomatok

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve