Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Szigorúan ellenőrzött evangélium - Könyvbemutató és író–olvasó találkozó

2015.05.13., szerda 19:00

A kolozsvári Kriterion Könyvkiadó és könyvtárunk szervezésében, intézményünk Gábor Áron Termében könyvbemutató és író–olvasó találkozó lesz 2015. május 13-án, szerdán 19 órától. A rendezvényen bemutatjuk Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangélium (I–IV.)című könyvét (Kriterion, 2014). A szerzővel Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője és H. Szabó Gyula, a kiadó vezetője beszélget a 2014-ben megjelent, a romániai református egyház és a Szekuritáté közti összefüggéseket elemző, átfogó munkáról.
Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

A könyv fülszövegéből:

„A totalitárius társadalmi struktúrák természetüknél fogva arra törekszenek, hogy az őket létrehozó eszmerendszer minden valós vagy vélt ellenfelét kiszorítsák, végső soron megsemmisítsék. (...) A rendszer működésére, az üldözöttség és kollaboráció mértékére éppen titkossága miatt csak a Securitate archívumainak megnyitása óta van valamelyes rálátás. Jelen kutatás ezt a rálátást próbálja tágítani a romániai református egyház vonatkozásában. Válaszokat keres olyan kérdésekre, mint: az egyház látható életmegnyilvánulásait mennyiben befolyásolták a rejtőzködő, de nem láthatatlan hatalmi és politikai tényezők? A kollaboráció és üldözés milyen mértékben jelentkezett az evangélium hirdetőinek sorsában? A «hálózat» hálójába került személy áldozat volt-e, vagy lelkes kiszolgáló, esetleg valami más? Lehetett-e taktikázni, lehetett-e érvényesíteni valamelyes életstratégiát a «hálózat» bonyolult gépezetében?”

A szerzőről:

Dr. Molnár János a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára, egyetemes egyháztörténetet, kutatási módszertant oktat, a terrorizmus és hit összefüggéseit tárgyaló kurzust tart, illetve részt veszek a doktori iskola oktatói munkájában.

1949-ben született Nagyszalontán. 1989-től él Szegeden.

1975-ben diplomázott a kolozsvári, egyetemi fokú Protestáns Teológiai Intézetben, A Heidelbergi Káté magyarországi kiadásainak története című dolgozatával.

1975 és 1989 között lelkipásztorként szolgált, tudományos munkát akkor nem végezhetett, mert annak feltételét, a kommunista rendszerrel való „együttműködést” elutasította. 1980 és 1982 között tagja volt a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör vezetőségének. 1983 januárjában letartóztatták az Ellenpontok szamizdat folyóiratban publikált anyagok miatt, majd májusban, az egész csoporttal együtt, „kegyelemben” részesítették. Ugyanakkor eltiltották a publikálástól 1985-ig. Az egyház állami nyomásra rokkantsági nyugdíjba helyezte 1983. május 1-jétől 1984. május 1-jéig. 1988. szeptember 6-án felolvasta Aradon a beadványát a romániai falurombolással kapcsolatosan, amely Tőkés László és az aradi lelkészértekezlet kiegészítéseivel Az Arad-Temesvári Református Egyházmegye lelkészeinek tiltakozása a falurombolás ellen címen vált ismertté.
Segédlelkészként szolgált Szatmárnémetiben és Zilahon, helyettes lelkész voltam Sülelmeden, Tamáshidán, Borossebesen.

1989. április 1-jétől a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársa volt 2003. december 31-ig, ekkor kezdte el a romániai politikai és egyházi ellenállás kutatását, ennek időleges eredménye könyv formában is megjelent (Az egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története. Agapé Kiadó, Szeged, 1993).

1999-ben védte meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen doktori dolgozatát, A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története 1920–1941. (Ez könyv formájában is megjelent ugyanazon év novemberében Nagyváradon.)

1999 novemberében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kitüntette a Pro Ecclesia Militans díjjal.

A doktori dolgozat témáját folytatva 2001 tavaszán fejezte be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 1944 és 1989 közötti történetének kutatását. (Könyv formában 2001 szeptemberében jelent meg Nagyváradon.) Ezzel párhuzamosan elkészítette a Romániai Református Egyház 1944 és1989 közötti kronológiáját.

Ugyancsak a Kriterionnál jelent meg 2013-ban A Securitate célkeresztjében. Tőkés László küzdelme a román politikai rendőrséggel című könyve.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajtóvisszhang:

A megtisztuláshoz szükséges az átvilágítás
A kényszer hatására

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve