Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Háromszéki közkönyvtárosok szakmai találkozója


Rendhagyó évről számoltak be a háromszéki közkönyvtárosok a 2021. március 22-én megszervezett, hagyományosnak számító módszertani napon, amelynek szervezője és házigazdája a Bod Péter Megyei Könyvtár volt.

Az elmúlt esztendő az állandóan változó általánoshelyzethez való alkalmazkodásról, a közönségszolgálati módszerek helyzetfüggő alakításáról, a virtuális felületeken való tartalmas, az olvasó érdeklődését megtartó jelenlétről szólt – összegezett Szonda Szabolcs igazgató, a megyei könyvtárról tartott beszámolójában. A járványalakította év a könyvtárlátogatás csökkenését is magávalhozta, erről a tendenciáról több közkönyvtáros is beszámolt.
Az egymás munkájának, tevékenységének megismerését is szolgáló szakmai találkozón részt vevő 14 háromszéki könyvtáros beszámolója meglehetősen sokszínű képet festett arról, hogy holhogyan alkalmazkodtak az elmúlt év kihívásaihoz. Volt, ahol teljesen bezárt a könyvtár, máshol csak néhány hétre-hónapra, a legtöbb helyen pedig felfüggesztették a rendezvények szervezését. A községi könyvtárosok szinte kivétel nélkül egyéb munkaköröket láttak el a helyi önkormányzatokon belül.

A találkozó második felében a házigazda intézmény könyvtárosai mutattak be néhányat azokból a programokból, kezdeményezésekből, amelyekkel 2020-ban igyekeztek állandó és élő kapcsolatban maradni az olvasóközönséggel. Ilyen program volt például a Könyvputtony, amely egyszerre több könyv hosszabb határidőre való kölcsönözését kínálta az olvasóknak, igény szerinti házhozszállítással. Erről Nagy Zsófia, az egyedi szolgáltatás kezdeményezője számolt be a jelenlévőknek.
Ugyancsak ő mutatta be a gyermekeknek és a fiataloknak szánt programok közül a hagyományosnak számító Könyvkaland olvasásnépszerűsítő vetélkedőt, amelynekcélközönségeaz 5-8. osztályos diákok. A vetélkedő ezúttal teljesen az online térben zajlott, népszerűségétazonban így is megőrizte, közel 50 csapat vett részt a román, és több mint 100 a magyar nyelven zajlókiadásában.

Kolumbán Melinda a kamaszoknak szervezett könyves-filmes klubot ismertette, amelynek Tinizug elnevezéssel Instagram-felülete is működik. Klubvezetőként, az érvényben lévő szabályozásokhoz igazodva, élő és online találkozókat is szervez, a beszélgetések témájában jó érzékkel reagálva a korosztályt foglalkoztató kérdésekre.

Az idén márciusban indított, a 14-18 éves korosztályt megszólító, Bibliovita-min című programsorozatról Lőrinczi Dénes tartott rövid bemutatót. A Szabó Enikővel közösen vezetett foglalkozásokon dokumentumfilmekkel alátámasztott közérdekű témák segítségével kívánják rávezetni a fiatalokat a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita fontosságára.

A Szívből jövő könyvajándék című programot Szilágyi-Nagy Imola mutatta be. A februárban indított kezdeményezés során a könyvtár adományozottgyermek- és ifjúsági könyveket gyűjt,amelyeket továbbajándékoz háromszéki hátrányos helyzetű gyermekeknek.

Krecht Alpár, a megyebeli közkönyvtárakkal való kapcsolattartással megbízott könyvtárosa tavalyi évre vonatkozó, járvány és könyvtárak viszonyát elemző, hazai és külföldiszakmai helyzetképet vázolt fel a jelenlévőknek.

Tartalmas, a régebbről a szakmában lévő könyvtárosok tapasztalatait és az újonnan érkezettek lendületét ötvöző találkozó volt, lehetőséget adva a jó példák, hasznos tapasztalatok megosztására.

Köszönjük a jelenlétet, a közreműködést minden résztvevőnek!


Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve