Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Beiratkozás. A könyvtár használatának feltételei

A könyvtár használatának feltételei

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • a könyvtár nyilvános tereinek látogatása
  • internetezés, szövegszerkesztés
  • tájékozódás a könyvtári gyűjteményben az elektronikus és hagyományos katalógus segítségével
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozás

Akik kölcsönözni szeretnék a könyvtár dokumentumait, be kell iratkozzanak a könyvtárba.

Iratkozáshoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 14 év alatti gyermekek esetében valamelyik szülő / gyám személyi igazolványa vagy annak fénymásolata.
Beiratkozni csak személyesen lehet (kivételt képeznek ez alól a 14 év alatti gyermekek), a könyvtárhasználatra feljogosító belépőt csak az használhatja, akinek a nevére kiállították.

Beiratkozáskor a következő adatokat rögzítjük: név, születési dátum, személyi szám, lakcím, személyi igazolvány vagy útlevél száma. Az olvasó beleegyezésével rögzítjük még a következő adatokat: telefonszám, e-mail cím, diákok esetében az iskola neve, osztály, a tanító vagy az osztályfőnök neve.

Beiratkozáskor minden olvasó aláír egy kötelezvényt, amelyben felelősséget vállal a kikölcsönzött dokumentumokért, és vállalja a könyvtárhasználati szabályzat betartását (a 334/2002, 2004 decemberében módosított és kiegészített Könyvtári törvényben foglaltak alapján). A 14 év alatti olvasók helyett az egyik szülőnek vagy a gyámnak kell kitöltenie és aláírnia a kötelezvényt.
A személyi adatokban történő változásokat az olvasónak be kell jelentenie a könyvtárban is, a bekövetkezésüktől számított három hónapon belül.

A könyvtári belépőt öt évre bocsátjuk ki, és évente megújítjuk. Öt év után a könyvtári belépőt kicseréljük. A könyvtári belépő feljogosít az összes könyvtári részleg használatára, beleértve a Sport utcai fiókkönyvtárat is.

Beiratkozási díjak (2016-tól érvényes értékek):

Könyvtári tagság: 3 lej/év

Kedvezményes tagság: 2 lej/év (gyermekek, diákok, munkanélküliek, nyugdíjasok)

Az elveszett belépő pótlásának díja 4 lej.

Művelődési intézmények dolgozói és könyvtárosok számára a könyvtári tagság ingyenes.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve