Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Beiratkozás. A könyvtár használatának feltételei

A könyvtár használatának feltételei


A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

• a könyvtár nyilvános tereinek látogatása
• tájékozódás a könyvtári gyűjteményben az elektronikus katalógus segítségével
• információszerzés a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozás

Akik kölcsönözni szeretnék a könyvtár dokumentumait, be kell iratkozzanak a könyvtárba.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, 14 év alatti gyermekek esetében valamelyik szülő / gyám személyi igazolványa vagy annak fénymásolata.

Beiratkozni csak személyesen lehet (kivételt képeznek ez alól a 14 év alatti gyermekek), a könyvtárhasználatra feljogosító belépőt csak az használhatja, akinek a nevére kiállították. A 14 év alattiak esetében a szülő is használhatja gyermeke könyvtári belépőjét. Idős, beteg olvasók egy nyomtatvány kitöltésével felhatalmazhatnak más, könyvtári tagsággal rendelkező személyt, hogy kölcsönözzön a nevükben.

Beiratkozáskor a következő adatokat rögzítjük: név, születési dátum, személyi szám, lakcím, személyi igazolvány száma, diákok esetében az iskola neve, osztály, a tanító vagy az osztályfőnök neve. A statisztika érdekében az iskolai végzettségi szintre, illetve a foglalkozásra is rákérdezünk. Az olvasó beleegyezésével rögzítjük még a telefonszámot és az e-mail címet.*

Beiratkozáskor minden olvasó aláír egy kötelezvényt, amelyben felelősséget vállal a kölcsönzött dokumentumokért, és vállalja a könyvtárhasználati szabályzat betartását (a 334/2002-es módosított és kiegészített Könyvtári törvényben foglaltak alapján). A 14 év alatti olvasók helyett az egyik szülőnek vagy a gyámnak kell kitöltenie és aláírnia a kötelezvényt.A személyi adatokban történő változásokat az olvasónak be kell jelentenie a könyvtárban is, a bekövetkezésüktől számított három hónapon belül.

A könyvtári belépőt öt évre bocsátjuk ki, és évente megújítjuk. Az éves újításhoz is szükség van a személyi igazolvány bemutatására. Öt év után a könyvtári belépőt kicseréljük. A könyvtári belépő feljogosítja tulajdonosát az összes könyvtári részleg használatára, beleértve a Sport utcai fiókkönyvtárat is.


Beiratkozási díjak:

Könyvtári tagság: 3 lej/év
Kedvezményes tagság: 2 lej/év (gyermekek, diákok, munkanélküliek, nyugdíjasok számára)
Az elveszett belépő pótlásának díja: 4 lej

Művelődési intézmények alkalmazottai és könyvtárosok számára a könyvtári tagság ingyenes.

* A Bod Péter Megyei Könyvtár kötelezi magát, hogy a kezelt személyes adatokat – a 677/2001-es Törvény előírásainak megfelelően – bizalmasan kezeli, és azokat jogszabályi kötelezettség kivételével, harmadik félnek nem adja ki. A könyvtár személyes jellegű adatok kezelésére vonatkozó engedélyének száma: 18 915 / 2011.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve