Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Élményzuhatag a hatodik csernátoni diáktáborban

2018.07.23., hétfő

A 2013–2017 időszakban lezajlott korábbi kiadásokat követően idén hatodik alkalommal szervezett olvasó- és kézműves tábort a csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár, 5–8. osztályos háromszéki diákoknak. A 2018. július 18. és 22. között a múzeumban lezajlott rendezvényen 20 diák vett részt, meghívottak, tanárok (Benedek Mónika, Fülöp Anna, László Lívia) és a szervező intézmények képviselőinek társaságában.

A diák résztvevők az idén júniusban a múzeumban a két intézmény által szervezett, Szárnyas bocs és lázadó szalmabábuk című, kerek évfordulós magyar szerzők műveire alapozó vetélkedőn érdemelték ki a jutalomtáborozást. A tábornak idén is partnere volt a Magyar Olvasástársaság, amelynek alelnöke, Gombos Péter kaposvári egyetemi tanár, a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom kutatója, író vezette az olvasótábori tevékenységeket, Gombosné Szabó Sára könyvtáros, a Kaposvári Egyetemi Könyvtár munkatársa közreműködésével. Hozzájuk társult, változatos, minden esetben dinamizmust és avatott előadásmódot hozó szerepkörben, Fándly Csaba nagykárolyi születésű kaposvári színművész, akinek felolvasásai, meglátásai gyakran tették még befogadhatóbbá és eredményesebbé az olvasótábori feladatokat a fiatal résztvevők számára. Vele a diákok el is beszélgethettek szakmájáról, színészi és rendezői munkájáról (Gombos Péter moderálásával), valamint megnézték felvételről egyik rendezését, a Hello, náci! című darabot, és annak létrejöttéről, témaköréről, a tantermi dráma műfajáról kérdezhették őt.

A tábori napok során Fándly Csaba irányításával a diákok általuk választott versek ihlette rövid jeleneteket találtak ki, gyakoroltak be, majd adtak elő egy nappal a zárás előtt, olyan fogalmakkal ismerkedve meg, mint a helyszín és a háttér, a hangkulissza, a forgatókönyv, a díszlet és a kellékek, illetve ezeknek az előadásban betöltött szerepét tapasztalták meg. A kézműves műhelyfoglalkozásokat a házigazda múzeum munkatársai, Dimény-Haszmann Orsolya (nemezelés) és Haszmann Gabriella (bútorfestés) biztosították a résztvevőknek, hozzájuk csatlakozott meghívottként a tábor zárónapján Márton Krisztina, a marosvásárhelyi Teleki Téka könyvrestaurátora, akinek bevezető kiselőadásából érdekes és értékes adalékokat tudhattak meg a táborozók a papírkészítés történetéről, majd irányításával vízjeles merített papírt készítettek egyéni díszítéssel.

Az immár hagyományossá vált tábori lappal, a Betűfalók soron következő lapszámával kapcsolatos munkában Dimény-Haszmann Árpád költő, a Székely Hírmondó napilap vezető szerkesztője adott eligazítást és feladatokat a diákoknak. A tábori napok első felében, Szövegek, világok, szövegvilágok címmel zajló olvasótábori munka során a diákok többek között Áprily Lajos, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Kányádi Sándor, Kiss Judit Ágnes, Lackfi János, Varró Dániel, Weöres Sándor egyes írásait, illetve kortárs dalszövegek némelyikét olvasták, értelmezték, a drámapedagógia nyomvonalán haladva, illetve a mai gyermek- és ifjúsági irodalmi vonulatba illeszkedő, magyar és külhoni szerzők által írt könyveket választottak tábori olvasmányként, és élményszerűen mutatták be azokat a rendezvény záró szakaszában.

A nemrég elhunyt Kányádi Sándor alkotói pályája előtt tisztelegve, a tábor résztvevői emlékesten idézték fel életútját, interjúrészletet néztek meg, megzenésített verseit hallgatták, illetve felolvastak költeményeiből.

A tábor meghívott vendégei voltak Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi Mónika magyarországi költő-írók is. A velük szervezett portrébeszélgetésen, Gombos Péter kérdéseire válaszolva, szó esett többek között alkotói munkásságuk rétegeiről, vers és regény egymáshoz viszonyulásáról esetükben, illetve egymás írásaira reflektáltak, mindezt felolvasással egészítve ki, amelynek során klasszikus és kortárs típusú gyermekversből egyaránt kapott ízelítőt hallgatóságuk. Ugyanakkor, közreműködésükkel, általuk fejlesztett társasjátékok segítségével (mint amilyen a Szókincstár és ennek verses párja), a diákok belekóstolhattak a kreatív írásba, történetet és verset rögtönözve megadott szavak, kifejezések, sorok alapján, azokat kombinálva, fantáziájukat, nyelvi találékonyságukat szabadjára engedve.

Költészet és zene rendhagyó, interaktív találkozásának Nagy Endre, a Fűszál együttes gitáros-énekese volt a „felelőse”, aki műhelytevékenység keretében avatta be a diákokat versritmus és dallam összefüggéseibe, majd adott témákra rögtönzött, a táborral kapcsolatos témákról szóló szövegek születtek kiscsoportos munka nyomán, ezeket pedig nagy kedvvel „reppelték el” a résztvevők. Ezúttal is nagy sikere volt a Gombos Péter által indítványozott Dobj el mindent, és olvass! akciónak: a nap bizonyos óráiban, jelzésre, meghatározott ideig fel kellett hagyni minden egyéb teendővel, és elmerülni egy-egy könyvbe az épp aktuális tartózkodási helyen.

A programban esti filmvetítés is szerepelt, esetenként az olvasótábori tevékenység során felmerült témákhoz, művekhez illeszkedően. Tábori élményeiket rögzítő kisvideókat is készítettek a diákok, a nem túl gyakori szabadidőt pedig általában olvasással vagy szabadtéri játékokkal töltötték ki, például gólyalábra „kaptak”, és a focilabda sem pihent, szívesen kergették fiúk, lányok egyaránt. Főként, hogy – a táborok sorában először – a napok frissítő testmozgással kezdődtek, Sylvester Réka bodyART edző közreműködésével.

A hazautazás előtti estén, tábortűz köré ülve, dalok csendültek fel, gyermekek és felnőttek felszabadult csapattá váltak az éneklésben, a nemzedékeken átívelő találkozás örömével. A vasárnapi táborzárón a szervezők a közös munka hasznát és élményét emelték ki, ami, a természetesség, spontaneitás és nagyfokú kíváncsiság, érdeklődés, reagálókészség mellett, meghatározta az együttlétet a diákokkal és a közreműködőkkel, így nemcsak az eső zuhogott gyakran, hanem a jó, kölcsönösen értékes tapasztalat is. Elmondták: örülnek, hogy egyre több ötödikes és hatodikos diák is a rendezvény vonzáskörzetébe kerül, ami fontos az utánpótlás szempontjából, és bíznak benne, hogy valódi irodalmi-kulturális élményekkel, a későbbiekben is hasznosítható tapasztalatokkal távoznak a résztvevők, illetve hogy kapcsolatban maradnak egymással a Csernátonban töltött néhány napot követően is.

A rendezvény létrejöttét fő támogatóként a Nemzeti Kulturális Alap segítette, támogatóként pedig a sepsiszentgyörgyi Bertis Kft., valamint a bukaresti Valvis Holding járult hozzá ahhoz, hogy a táborlakók jól érezzék magukat.

A szervezők köszönik a részvételt és a közreműködést mindenkinek!

A táborra így tekintenek vissza annak résztvevői, IDE KATTINTVA elérhető videóban.

Sajtóvisszhang:

Szárnyas bocs és lázadó szalmabábuk

A múzeumban táboroztak

A táborról készült fotók teljes albumát IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve