Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Háromszéki közkönyvtárosok módszertani napja

Évkezdő, hagyományosnak számító módszertani napot tartottak a Kovászna megyei közkönyvtárosok, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szervezésében, annak olvasótermében, 2018. január 29-én. A rendezvény társszervezője a Romániai Közkönyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) Kovászna megyei tagszervezete volt.

Az egymás munkáját, tevékenységét megismerését is szolgáló szakmai találkozón a beszámolók sorát a házigazda intézmény igazgatója kezdte. Köszöntője után beszámolt a megyei könyvtár 2017-es tevékenységéről, majd egy márciusra tervezett, magyarországi szakember által vezetett e-biblioterápiás képzés lehetőségét ismertette, amelyre meghívta a résztvevőket. Ezt követően a részt vevő 22 háromszéki könyvtáros összegezte munkája tekintetében a 2017-es évet, sikerekről, eredményekről, de a mindennapi tevékenység nehézségeiről is szólva. Közös tapasztalataik, gondjaik kapcsán véleményeket cseréltek és javaslatokat fogalmaztak meg.

Az elhangzottak tükrében általánosan megállapítható, hogy a könyvtárak látogatottsága az előző évekéhez hasonló szinten maradt, és szinte minden településen voltak új beiratkozók is. A könyvállományok gyarapítására az önkormányzatok lehetőségük szerint áldoztak, legtöbb 4000 lejt, de elsősorban az adományokból, illetve, magyar vonatkozásban, a Márai-program nyomán származó könyvek által gazdagodhatott a könyvtárak állománya. Néhány könyvtáros arról is beszámolt, hogy a rendelkezésére álló pénzkeretből előzetes felmérés alapján az olvasók által igényelt könyveket vásárol(t).

Többen jelezték az aggasztó tényt, hogy az önkormányzat, a települést érintő fejlesztések rangsorolásakor, a könyvtár karbantartását, fejlesztését nem tartja szükségszerűnek, azzal indokolva ezt, hogy úgymond egyre kevesebben olvasnak, járnak könyvtárba. A tapasztalatok viszont azt bizonyítják, hogy ahol kellő figyelmet és anyagi ráfordítást kapnak a könyvtárak fenntartó intézményük részéről, az eredmények sem maradnak el: több a könyvtárlátogató, olvasó, erősödik a közösséget távlatilag is fejlesztő kulturális élmény, a könyvtárak pedig fontos közművelődési szereplőkké válnak, nemcsak települési szinten.

Az is megállapítható, hogy a könyvtárosok az általuk szervezett irodalmi-kulturális tevékenységeikben főként a gyermekekre alapoznak, jól meghatározott céllal, így kívánják formálni a jövő olvasóközönségét. A közkönyvtárak, a könyvtárosok pozitív hozzáállásának, lelkesedésének köszönhetően, nagyrészt fontos szerepet töltenek be a települések közművelődési életében.
Gyakori eset azonban az is, hogy a könyvtáros más munkaköri feladatokat is ellát (pl. szociális ügyek intézője az önkormányzat keretében), ami részéről plusz odafigyelést igényel, ahhoz hogy a könyvtár kialakult és működő nyitvatartási programja alatt az olvasók megfelelő kiszolgálásban részesüljenek.

A jelenlévők folyamatban lévő részleges vagy teljes székhelyfelújításokról, költözésekről is beszámoltak. Ezekben a könyvtárakban időszakosan módosított programmal fogadják az olvasókat. A leglátványosabb felújítási folyamat a kézdivásárhelyi városi könyvtár esetében zajlik, ahol nyár elejére új gyermekrészleg megnyitását is tervezik. Addig is igyekeznek fennakadások nélkül ellátni a könyvtárhasználók igényeit.

A Biblionet program révén létrehozott számítógépes munkapontokat továbbra is megyeszerte igénylik, főként a gyermekek, fiatalok használják. Több esetben külön programot kellett a könyvtárosoknak kidolgozniuk, hogy mindenkinek lehetősége legyen géphez ülni. Jó hír azonban, hogy a várakozók addig is olvasnak, lapozgatnak, esetleg házi feladataikat oldják meg. Néhány településen, ahol elhúzódó gond volt és van az internetszolgáltatással, jelentős visszaesés tapasztalható a könyvtár látogatottságában.

Tartalmas, a régebbről a szakmában lévő könyvtárosok tapasztalatait és az újonnan érkezettek lendületét ötvöző találkozó volt, amely közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Köszönjük a jelenlétet minden résztvevőnek!

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve