Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

S. Király Béla és Garda Dezső könyvbemutatója

2023.09.22., péntek 17:00

2023. szeptember 22-én, pénteken 17 órától könyvbemutatókkal egybekötött író-olvasó találkozóra kerül sor könyvtárunkban S. KIRÁLY BÉLA politológussal és GARDA DEZSŐ történésszel.
A szerzők beszélgetése során S. KIRÁLY BÉLA Sárgamellényben (esszék, interjúk) és GARDA DEZSŐ Közbirtokosság és magyar nyelvű főiskola. Képviselői tevékenységemről a romániai magyar sajtóban (1997–2000) című kötetei kerülnek közönségközelbe.

S. KIRÁLY BÉLA (1957, Sóvárad): közíró, politológus, a Magyar Szemle szerkesztője, a Magyar Politikatudományi Társaság tagja. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem filozófia-történelem szakán, majd az ELTE politológia szakán végzett. Társadalomismeretet tanult Eindhovenben világbanki ösztöndíjjal. Tanított a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, jelenleg a Háromszék napilap szerzője is.

Versei, novellái, esszéi és kritikái 1981 óta jelentek meg az Utunk, Korunk, A Hét, Igaz Szó, Ifjúmunkás, majd 1990 óta a Látó, Helikon, illetve a Forrás, Erdélyi Tükör, Új Horizont, Mozgó Világ és más folyóiratok hasábjain. A Tény és való (1989) c. tudományelméleti kötetben tanulmánnyal szerepelt, gondozta és tanulmánnyal látta el Giordano Bruno A végtelenről, a világegyetemről és a világokról c. filozófiai dialógusát (Téka, 1990). Esszével szerepelt a Határontúli költők az anyanyelvről (Győr, 1992) c. vers- és esszékötetben.

A Sárgamellényben című, legutóbbi kötetének esszéi a francia politika lejtmenetét vizsgálják, ez alatt persze az európait is értve. Az interjúkban megszólaltatott személyek is kapcsolatban vannak közvetve vagy közvetlenül a korábbi francia politika kegyetlen következményeivel – Trianon miatt. A kötet második részében megtalálható magyar vonatkozású interjúk (a teljesség idénye nélkül: Garda Dezső, Szíki Károly, Bíró Béla, Szappanos Gábor Máté, Tüskés Anna) alanyai a maradandót keresik e kipenderített világban, amelyben „a modernitás a szokás hőfokát az ész hőmérőjével akarja mérni”.

GARDA DEZSŐ (1948, Kolozsvár): szociológus, történész, tanár, politikus. Szülővárosában, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 1973-ban szerzett történelemszakos tanári diplomát. A gyergyóremetei általános iskolában kezdte pályáját, majd a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Szaklíceum tanáraként folytatta. 1997-től 2018-ig a Babeș-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán egyetemi oktató. 1995-ben megszerzi a történelemtudományok doktora címet Bukarestben.

1990 nyarán megalapította a Gyergyói Népfőiskolát, amely Románia első ilyen jellegű, bíróságilag bejegyzett szervezete volt az 1989-es évi változások után. A Gyergyói Népfőiskola felvállalta a gazdaképzést, a különböző tudománynépszerűsítő előadásokat, főleg pedig a nemzetközi történészkonferenciák megszervezését.
Első írását a Korunk közölte 1972-ben, azóta helytörténeti témákkal jelentkezik. Kisebb földrajzi egységek, elsősorban Gyergyó vidéke dolgozó társadalmának múltját örökíti meg. Történészként fő kutatási területe a székelység története, illetve az erdélyi örmények históriája.

Kötetei közül: A törvénykező örmény közösség: a Mercantile Forum iratai [1805-1844] (2010), A kastély árnyékában. Gyergyószárhegy története 1849-ig (2012), Gyergyószentmiklós gazdasági-társadalmi élete az 1919–1933 közötti időszakban (2015), Gyergyó az 1916-os román betörés viharában (2016), A gyergyószentmiklósi közbirtokosság története (2017), Az erdélyi fejedelemség és Gyergyó 1–2. (2018), A magyarság történelmének gyergyói otthona (2020).
Közbirtokosság és magyar nyelvű főiskola. Képviselői tevékenységemről a romániai magyar sajtóban című kötete a szerző parlamenti képviselőségének első ciklusában, 1997 és 2000 között végzett tevékenységéről ad számot a romániai magyar sajtó, illetve az olvasói levelek tükrében. Ezek igen alapos bepillantást engednek Erdély politika küzdelmeinek, csatározásainak közelmúltbeli világába. „Senki sem próféta a szűkebb pátriájában, és aki a közért emészti el életét, az ritkán talál kellő elismerést az övéitől, a munkásságának közvetlen haszonélvezőitől” – írja S. KIRÁLY BÉLA a kötet szerzőjéről.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajtóvisszhang:
Forrásmunkák és korszaktükrök

Fotó: BPMK

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve