Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

A könyvtár állománya

Könyvtárunk (2020. december 31-i adatok szerint) 253 502 magyar, román és más nyelvű dokumentummal rendelkezik, együttesen a székhelyen és a fiókkönyvtárban. Az állomány zöme - 249 986 dokumentum - könyv és periodika, ezek mellett 3512 elektronikus dokumentum (audiovizuális dokumentum, CD, DVD, CD-ROM) áll az olvasók rendelkezésére.

A dokumentumok szabadpolcon és raktári elhelyezésben érhetők el.

A különféle dokumentumok szisztematikus rendben helyezkednek el a polcokon, illetve a raktárakban. A dokumentumok helyét a raktári jelzet határozza meg, amely lehet egy római és egy arab szám, illetve arab számok és betűk kombinációja.

A szabadpolcos elhelyezés biztosítja az olvasók számára a szabad válogatást, míg a raktárakban lévő anyag kérőlap segítségével igényelhető, raktári jelzet, szerző és cím feltüntetésével.

A kölcsönzőben és a gyermekkönyvtárban szabadpolcos rendszer áll az olvasók rendelkezésére: a könyvek témakörök szerint vannak csoportosítva a polcokon. Az olvasótermi állomány raktári elhelyezést kapott.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve