Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület

Adószám: 40677636
Cím: Sepsiszentgyörgy, Május 1. u. 4. szám
Tel: 0267-351609
E-mail: bibliofilbp@gmail.com

A Bod Péter Könyvtártámogató Egyesületünket 2018 végén azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítséget nyújtson mind a Kovászna megyei közkönyvtárak, mind – főként – a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár (BPMK) tevékenységeinek, foglalkozásainak és kulturális eseményeinek szervezésében. A pénzügyi, szervezési és logisztikai támogatás által a BPMK zökkenőmentesebben eleget tehet kötelezettségeinek, amelyeket küldetésnyilatkozata szerint regionális jelentőségű közkönyvtárként vállal.

A Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület főbb célkitűzései:


- támogatni új könyvtári szolgáltatások létrehozását és a meglévők fejlesztését;
- elérhetővé tenni és támogatni az élethosszig tanulás lehetőségét a közösség minden tagja számára, kortól, vallástól, etnikumtól, nemtől vagy foglalkozástól függetlenül;
- folyamatosan fejleszteni a BPMK-nak az információszolgáltatásban vállalt szerepét, és biztosítani az olvasmányhoz való hozzáférést;
- fejleszteni az etnikumközi kapcsolatokat; támogatni egymás nyelvének és kultúrájának megismerését;
- támogatni a szakmai és szervezési kapcsolatokat, illetve ezek fejlesztését bel- és külföldi, jogi és természetes személyekkel;
- vissza nem térítendő támogatásokra pályázni;
- anyagilag hozzájárulni a BPMK által szervezett rendezvényekhez és projektekhez (találkozók, bemutatók, előadások, vetélkedők, táborok, műhelyek stb.), szponzortámogatások, valamint a törvény által lehetővé tett jövedelemforrások bevonzása révén;
- anyagilag hozzájárulni könyvek, periodikák, audiovizuális dokumentumok, a könyvtári tevékenységhez szükséges eszközök, valamint könyvtári (kiállítási, tárolási, irodai) bútorzat beszerzéséhez;
- hozzájárulni ösztöndíjak, prémiumok, illetve szakmai találkozókon, tapasztalatcseréken való részvétel támogatása révén a könyvtárosok és az adminisztratív személyzet továbbképzéséhez, ösztönözni és elősegíteni az önképzés különböző formáit;
- kiadványokat készíteni a BPMK-val partnerségben szervezett tevékenységek elősegítésére;
- támogatni a kulturális és interkulturális jellegű, könyvtárszakmai, történelmi, helytörténeti vagy más szakterületeket érintő munkák kiadását.


Eddigi támogatóink: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Partnereink: SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa (Könyvkelengye program).

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve