Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Mozgókönyvtár

Mozgókönyvtári programunk célja a könyvek és az olvasás megszerettetése az óvodás és kisiskolás gyermekekkel. Könnyed és gördülékeny olvasnivalót juttatunk el óvodákba és iskolákba, amely a gyermekek valós, egyedi olvasási képességeihez és érdeklődési köréhez igazodik, olyan könyveket, amelyekkel azok is könnyen megbirkóznak, akik még nem vagy nemrég tanultak meg olvasni. Így segítünk abban, hogy a gyermekek korán belekóstolhassanak a könyvek változatos világába: törekszünk a kortárs gyermekirodalom beszerzésére és népszerűsítésére, felkínáljuk a klasszikus gyermekirodalmat, de emellett ismeretterjesztő könyveket is.

A programban részt vevő iskolák és óvodák a központtól, könyvtárunk székhelyétől távol eső zónákban vannak, az ott lakó óvodásoknak és kisiskolásoknak felnőtt segítsége nélkül kevés esélyük van használni könyvtárunk gyermekrészlegét. Ezért tartjuk szükségesnek a mozgókönyvtári szolgáltatást, amelynek célja felismertetni a gyerekekkel, hogy a könyvolvasás örömforrás és szórakozás is lehet. Távlati célunk azonban, hogy a gyermekek a könyvtár rendszeres olvasóivá váljanak, valamint éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a könyvtár felkínál (kulturális rendezvények, vakációs olvasásnépszerűsítő programok, délutáni foglalkoztató tevékenységek).

A program során kéthetente érkeznek a könyvtárosok az iskolába / óvodába a könyvekkel, amelyekből a gyermekek szabadon választhatnak. Természetesen a tanítást / tanulást segítő könyveket is biztosítunk a tanítóval / óvónővel való előzetes egyeztetés után.
A két hétre kölcsönzött könyvekből ideiglenes osztálykönyvtár jön létre. A könyveket az iskolában / az osztályban, illetve a csoportban kell tartani, nem hazavihetők, és a gyermekek szünetben, illetve a tanító, óvónő által kijelölt időpontokban olvashatnak, nézegethetik azokat.

A tanító / óvónő vállalja, hogy egy tanórából kéthetente 30 percet biztosít a könyvtárosoknak a könyvkölcsönzés lebonyolítására és a felolvasásra, és rendszeres alkalmat biztosít a gyermekeknek arra, hogy használják a könyveket. A tanító vállalja továbbá, hogy kéthetente egy-egy gyermek bemutatja a könyvet, amelyet kiválasztott, valamint rendszeresen rajzos, szöveges olvasónaplót készítenek a kölcsönzött könyvek alapján.

Az iskola / óvoda vállalja, hogy a tanév végéig két alkalommal ellátogatnak a programban részt vevő osztályok a megyei könyvtárba vagy a fiókkönyvtárba, ahol megismerhetik az intézményt, beiratkozhatnak, kölcsönözhetnek. Köztudott, hogy a jól olvasó és olvasni szerető gyermekek könnyebben boldogulnak a tananyaggal. Bízunk abban, hogy az a gyermek, aki a mesét, majd a gyermekregényeket és általában a könyvet megszereti, később is tenni fog azért, hogy a betűk izgalmas, elgondolkodtató történetekké elevenedjenek számára.

Időszakosan, telefonos igénylés nyomán (0267–351–609), időseknek, mozgássérülteknek házhoz szállítjuk a kért könyveket.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve