Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve (1745, 1764)

Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve (1745, 1764)

Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2012.

A könyv a történetíróként is jeles református lelkész, egyháztörténész és író Bod Péter (1712–1769) magyarul és latinul írt, teljes fordításban eddig kiadatlan két szakmunkáját nyújtja át a közönségnek, alapos magyar és román nyelvű előtanulmány, illetve az eredeti szövegek kíséretében, az olvasást könnyítő filológiai értékeléssel. Az erdélyi románok uniáltatásokról való rövid história – 1745 és Az erdélyi románok rövid története – 1764 (Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium Historia) című értekezései igazolják a szerző értő figyelmét, amellyel az Erdélyben élő nemzetiségeknek abban a korban nagyrészt az egyháztörténettel összefonódó históriáját taglalja, és jelzik: Bod az első, aki – székely protestáns tudósként – az erdélyi románok egyháztörténetét államismereti szempontból tárgyalja.

A könyv a háromszéki, felsőcsernátoni származású szerző születése 300. évfordulójának tiszteletére hirdetett Bod Péter Emlékév keretében jelent meg. Az emlékév erdélyi történései, rendezvényei a könyvtárunk koordinálása és közreműködése révén, Fehér, Maros és Kovászna megyei, Bod Péter nevét viselő szervezetek és intézmények tevékeny részvételével, Kovászna Megye Tanácsa (mint a könyvtár fenntartója és tartalmas szórványprogram működtetője) támogatásával és több eredményes partnerség által valósultak meg. Az erdélyi tisztelgésekhez magyarországi emlékezések társultak, kölcsönös részvétellel. Mindez Bod Péter, az európai kitekintésű, szemléletű ember és tudós életének és munkásságának időszerű, a nagyközönség számára is érdekes vonatkozásait, hozadékát hivatottak kidomborítani.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve