Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Könyvkaland 2022 - Beszámoló

2022.12.06., kedd

Idén hatodik alkalommal hívta olvasójátékra a kis- és nagykamaszokat Kovászna és Brassó megyéből a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár és a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület. Az olvasásban rejlő lehetőségek megtapasztalásához szeretné hozzásegíteni tizenéves olvasóit a Bod Péter Megyei Könyvtár programja, a Könyvkaland olvasásnépszerűsítő vetélkedő, amelyet az idén is megszerveztek és lebonyolítottak a könyvtár munkatársai: Balázs Orsolya, Dombi Helga, Nagy Tímea és Nagy Zsófia. A vetélkedő sikere mindig nagy mértékben függ a választott könyvtől: olyan műveket kell a fiatalok kezébe adni, amellyel a célközönség azonosulni tud, és amelynek elolvasása igazi élményt nyújthat az olvasójának.
A program 2022. október 5. és november 29. között zajlott, és két írásos fordulóból és egy, a könyvtárban megrendezett döntőből állt. Az elolvasandó regényrészletek illetve a feladatlapok a könyvtár honlapján jelentek meg (www.kmkt.ro/konyvkaland).


Az 5-6. osztályosoknak (11-12 évesek) Cornelia Franz: Hogyan mentettem meg Einstein életét? című regényét választották az Abszolút Könyvek sorozatból, melyek „abszolút lendületesek, abszolút színvonalasak, abszolút maiak”. A regény, a benne megjelenő időutazás motívum miatt, valamelyest a tudományos-fantasztikus műfajba sorolható, ami az korosztály fantáziáját könnyen megmozgatja. Ezen felül azonban, az új, érthetetlen, sőt akár rémisztően idegen helyzetekben való boldogulás témáját járja körül, és hogy abban gyerekként miként boldogulhatunk, barátok keresésével, egymás segítésével, a tudás és képzelet erejével.


A kategóriába összesen 42 három fős csapat jelentkezett, tehát közel 130 gyermek vett részt az első két fordulón. Közülük hat csapat (összesen 18 gyerek) (Időkapitányok, Könyvböngészők, Időmanók, Agymanók, Queen Mary, Szemügések) jutott tovább a döntőbe. Az izgalmas, szoros, de vidám verseny után alakult ki a végső rangsor: I. hely: Könyvböngészők, Árkos - Dr. Gelei József Általános Iskola, II. hely: Szemügések, Sepsiszentgyörgy - Mikes Kelemen Főgimnázium, III.: Agymanók, Sepsiszentgyörgy – Váradi József Általános Iskola, dicséret: Időkapitányok, Kézdiszentlélek - Apor István Általános Iskola.


A 7-8. osztályosoknak (13-16 évesek) az első fordulóban Takeshi Kitano Bajnok kimonóban c. novelláját javasoltuk. Egyszerű szövegének, fiús világának, nem túl nagy terjedelmének köszönhetően, valamint a hozzá kapcsolt feladatok jellege miatt is azt tapasztaltuk, hogy nem tipikus résztvevőket is bevonzott az olvasójátékba. A novella témája a motiváltság és a kitartás fontossága a siker fele vezető úton, az önismeret jelentősége, a tudatos jelenlét a versenyhelyzetben, vizsgahelyzetben.

A második fordulóban a korosztályra jellemző érzelmi problémákra fókuszáló szöveget kerestünk. Susan Kreller Égig érő szerelem című Német Ifjúsági Irodalom-díjas regényének témája az első szerelmi bánat és az abból való továbblépés, az érzelmi válság kezelésének megtanulása, a megküzdés a depresszióval, de a kamasz gyermek miatt szorongó szülőkkel való kapcsolat, a családon belüli változások is. Mivel a főhős egy átlagon felüli termetű, növőfélben levő fiú, hangsúlyos a regényben a testkép kérdése, a másság élménye és a saját test elfogadása. A regényben szereplő grúz bevándorló család révén a más nyelvű, más kultúrájú emberekkel való kapcsolat, a kíváncsiság, a nyitás, elfogadás képessége is hansúlyosan jelen van a regényben.


A két kategóriába összesen 72 csapat jelentkezett, nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok településről vettek részt a diákok. Az online elérhető olvasnivaló és az első két forduló levelezős jellege lehetőséget ad arra, hogy a megye bármelyik településén bekapcsolódjanak ebbe a játékba.

A 7-8. osztályosok feladatlapjai a szövegértést fejlesztő próbák mellett különböző kreatív feladatokat is tartalmaztak: a résztvevők írtak levelet, szurkolóverset, készítettek fotókat, kisfilmet, belekóstoltak a japán kalligráfiába, terveztek könyvborítót. (A könyvborítók hozzáférhetőek a könyvtár honlapján.) A próbák egy része elsősorban kedvcsináló, a diákok a saját közegükben mozognak: a közösségi oldalak eszközeit használják, mikor fotót/filmet készítenek, és online felületeken keresgélve bővítik tárgyi tudásukat. Csapatépítő jellegű feladat volt a csapaton belüli futóverseny megszervezése. Egymásról / egymásnak szóló szövegeket is kellett írniuk / találniuk mindkét fordulóban, valamint közös boldogságkúrát kellett tervezniük.


A döntő november 29-én zajlott a Bod Péter Megyei Könyvtárban, kategóriánként hat csapat került a döntőbe, azonban a 7-8. osztályosoknál betegség miatt csak öt csapat vett részt.


A 7-8. osztályosok döntőjén egyrészt alapos szövegismeretet kértünk. A résztvevők mozgalmas, kvíz-jellegű feladatokban meg keresztrejtvényfejtés során bizonyították, hogy nagyon felkészülten érkeztek a vetélkedőre. Ezeken kívül a regénybeli történetet kiegészítő jelenetet kellett írniuk, majd fel kellett olvasniuk a megírt párbeszédet. Itt az íráskészséget, a regényre jellemző szövegelemek tudatos használatát, a kreativitást lehetett bizonyítani, és figyelniük kellett a szövegmondás / felolvasás minőségére is.

Nagyon fontos, hogy a fiatalok csapatban dolgoztak, és közben olyan kreatív illetve önreflexióra késztető tevékenységeket végeztek, amelyek közelebb vitték őket a könyvek világához. A Könyvkaland olvasásnépszerűsítő vetélkedő célja az intenzív, élő kapcsolat megteremtése és fenntartása a könyvtár és a diákok között.

A program létrejöttét pályázat útján elnyert támogatás révén Kovászna Megye Tanácsa támogatta.

Sepsiszentgyörgy, 2022. december 5.

5-6. osztály:

7-8. osztály:

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve