Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Koszta István: Erdély a nagy háborúban. 1914 – 1916 augusztus

2018.03.13., kedd 18:00

Koszta István csíkszeredai hadtörténész, szakíró Erdély a Nagy Háborúban. 1914 – 1916 augusztus című kötete bemutatójára kerül sor 2018. március 13-án, kedden 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A könyv a szerző első világháborús trilógiájának második kötete (az első kötet Erdély a Nagy Háborúban. „A sors kereke a végzetre forog?”. 1914 – Sodrásban címmel 2014-ben jelent meg). A rendezvény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Az esemény része a Kovászna Megye Tanácsa által elindított, 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című programsorozatnak.

Részlet a bemutatásra kerülő könyv szerzői előszavából:

„Az egykori események távolságtartóbb értékelésével és feldolgozásával azonban óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy minek köszönhető a székelyföldi háború témáját érintő nagyszámú, gyakran kimondottan historizáló jellegű munka? Miért van az, hogy Betegh Miklós visszaemlékezését leszámítva az osztrák-magyar haderő és a civil lakosság közötti éles konfliktusról gyakorlatilag egyik szerző sem tesz említést? Pusztán a «hősi múlt» iránti igény vagy a magyar nemzeti mítoszokban kitüntetett szerepet betöltő Erdéllyel kapcsolatos érzelmi megközelítés zavarta/zavarja a források alapján történő higgadt mérlegelést? Miért van akkor, hogy a partiumi vagy a szórványmagyarsággal kapcsolatban a két háború között alig látott napvilágot? Miért alakult úgy, hogy 1990 után született, a magyar-román kapcsolatokat (is) vizsgáló történeti publikációk egy része «vitairat» jellegű, holott ez nem vagy kevésbé jellemző a többi utódállammal kapcsolatos történeti kérdéseket tárgyaló magyar munkákra?
Lehet, hogy a Székelyföld néven emlegetett romániai magyar enklávé léte a XX. században éppúgy elfogadhatatlan volt a magyar közvélemény és a véleményformálók egy része számára, mint az azt megelőző évtizedekben a románoknak a Kárpátok általi «kettészakítottsága»? Ha igen, akkor az 1916. évi székelyföldi háború és menekülthullám elemző feltárása, az események forrásainak erős kritikai szemlélete, illetve a korábban erről született történeti munkák értékelése és értelmezése igencsak indokoltnak tűnik. Csak kellő türelem kell a források összevetéséből kibontakozó képpel való higgadt szembenézéshez.”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényen!

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve