Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Kuncz Aladár: Fekete kolostor

Online olvasható vagy letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtár oldaláról, ITT.

A kolozsvári születésű Kuncz Aladár, a francia nyelv és kultúra nagy rajongója, középiskolai tanárként 1914 nyarát Franciaországban töltötte. Az ez év júniusában az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd ellen Szarajevóban elkövetett merénylet sok, külföldön tartózkodó állampolgár életét a következő öt évre meghatározta. A hirtelen elmérgesedő nemzetközi viszonyok közepette Kuncz Aladárt, mint ellenséges ország férfi és katonaköteles állampolgárát, akárcsak osztrák, német, török és bolgár sorstársait, fogolytáborba internálták.

Kuncz Aladár ennek, az életét drasztikusan megváltoztató időszaknak a tapasztalatait írja le a Fekete kolostorban. A több kiadást megélt visszaemlékezés, értelmezéstől függően, az első világháborús civil internálótáborok hiteles forrásaként, illetve irodalmi alkotásként is olvasható.
Kiválóan rámutat arra, hogyan lehet egy váratlanul kialakult, nehéz / embertelen helyzet minden kihívását a lehető legracionálisabban átélni, megélni / túlélni.

Lőrinczi Dénes könyvtáros ajánlója

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve