Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Mesés olvasójáték 2021 - BESZÁMOLÓ

2021. szeptember 15. és december 17. között zajlott a Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen szervezett háromfordulós mesés olvasójáték. A járványhelyzet miatt teljes egészében online térben zajló vetélkedő célja a 10-11 éves gyermekek önálló olvasásra ösztönzése volt.

Ebben a korban a népmesei szövegek olvasása sokrétű pozitív hatással bír az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésében: bővül a gyermekek szókincse, javul az olvasási technikájuk, erősödik szóbeli és írásbeli kifejezőkészésgük. Ugyanakkor az esztétikai élmény megélése mellett mélyül az olvasó gyermek önismerete és szociális érzékenysége is.
Mindezek ismeretében esett a választásunk Zalka Csenge Virág Ribizli a világ végén című mesegyűjteményére, melyet a vetélkedő meghirdetésekor a sepsiszentgyörgyi negyedikes osztályközösségek megkaptak ajándékba. Ebből a kötetből választottuk az elolvasandó meséket, ugyanakkor arra biztattuk a pedagógusokat, hogy a napi tevékenységek során is használják a könyvet, és olvassanak sok népmesét, amennyiben lehetőség van rá. A könyveket a Communitas Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatásból vásároltuk.
Az olvasójátékra 28, háromtagú csapat jelentkezett, vagyis összesen 84 sepsiszentgyörgyi, negyedik osztályos, olvasó gyermek vett részt a játékban, részvételüket 19 pedagógus segítette.
Sajnos személyesen nem sikerült találkoznunk a gyermekekkel, ezért közösségi oldalakon hirdettük, majd a megyei könyvtár honlapján jelentettük meg a feladatlapokat és az elolvasandó meséket.
Az első fordulóban filmet készítettek a csapatok, melyben egy mesét adtak elő. Az előadáshoz díszletet készítettek, bábokat használtak, zenével, énekkel gazdagították az előadást. A második fordulóban egy feladatlapot oladottak meg, fogalmazást írtak, illusztrációt készítettek. Interaktív kreatív döntőt terveztünk, melyről az érvénybe lépett járványügyi intézkedések miatt le kellett mondanunk. Így a harmadik fordulóban játékleírással és megfelelő kellékekkel ellátott tárrsasjátékot terveztek és készítettek a gyermekek. A beküldött munkák gyönyörűek, ötletesek, van köztük stratégiai és logikai társasjáték, memory, lépegetős, mesélős és kooperativitásra törekvő is.
A zsűri döntése alapján az első díjat megosztva nyerte a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolából érkezett Borzas tulipánok, illetve a Székely Mikó Kollégiumból érkezett Mesekirályok csapat. A második díjat a Váradi József Általános Iskola csapata, a Mese-ászok nyerte. Harmadik díjasok lettek megosztva a Titokzatos csapat a Nicolae Colan Általános Iskolából, illetve a Királyok csapat a Székely Mikó Kollégiumból. Több különdíjat is osztottunk: a legszebb játéktábláért a Református Kollégium Kincseskert csapata kapott díjat, a legjobb film díját pedig a Plugor Sándor Művészeti Líceum Mesemondó hármas csapata nyerte.

A díjazott csapatok tagjai a kortárs gyermekirodalom szerzői által jegyzett könyveket kaptak jutalomként – egy részét a Communitas Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatásból, nagyobbik részétpedig kiadói adományból állította összea a társszervező Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület.
A beküldött pályamunkák azt jelzik, hogy a gyermekek érzékenyek a népmesék üzenetére, öteletesek a mese továbbgondolásában, bátran használják a digitális eszközöket. Bár a digitális technika egyre erősebb térhódítása háttérbe szorítja az olvasást, és családon belül is csökken a mesére, olvasásra szánt idő, az online mesés olvasójátékkal sikerült összekapcsolnunk ezt a két távol álló területet azáltal, hogy a résztvevők a világhálót használták a mesék elolvasásához, a feladatok megválaszolásához, a mobiltelefont a film elkészítéséhez, illetve a megoldásokat is digitális eszközök segítségével küldhették vissza.

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve